Enebolig – Lørenskog

KBOReferanser

Byggefirma oslo

1 – Befaring og rådgivning 2 – Prosjektering – søknad – tillatelser 3 – Modulbygg – element oppsett  &  4 – Byggefase Referansebilder 1   |   Referansebilder 2    |   Referansebilder 3 5 – Ferdigstilling – referanse  

Brannstrategi

KBOIngeniørtjenester

Lage brannplan

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.   Brannprosjektere bygget iht. norsk standard tek17, der det tas hensyn til brannstrategi og brannsikring av bygget. Loven har som mål å forebygge brann og øke brannsikkerheten i bygget. Det lages brannrapporter som viser rømningsveier, kapasitet av rømningsplan, material og produktegenskaper ved brann. Hvilken slokningsmetode som