KBO kan bistå med detaljprosjektering, anbudsbeskrivelse, innhenting av priser for hele eller deler av prosjektet. KBO kan også hjelpe til med prosjektledelse, søknader, ansvarlig utførende- for hele eller deler av prosjektet.

 

ANBUDSTJENESTER

Detaljeprosjektering

Bistå med detaljprosjektering av hvert enkelt fag eller hele prosjektet.

 

Anbudsdokumentasjon

Klargjøring av anbudsdokumentasjon med detaljert beskrivelser av byggemåte og materialvalg.

Anbudsbeskrivelse

 • Beskrivelse for hvert enkelt fag
 • Beskrivelse for material bruk
 • Byggemåte
 • Tidsbruk
 • Kontraktsdetaljer
 •  

Innhentelse av priser

Det hentes inn tilbud fra kvalifiserte leverandører med god likviditet og soliditet

 • Totalentreprise (Priser på alle fag fra start til nøkkelferdig bygg)
 • Delentreprise 
 • Underentreprise (For enkle arbeid som ikke går under hovedentreprisen)
 • Hvert enkelt fag
 • Grunn og fundamentering
 • Graving
 • VVS
 • Elektro og data
 • Taktekking/Blikkenslager

Prosjektledelse

Bistå med prosjektledelse fra innhenting av anbud, til ferdigstillelse av bygg. Kordinasjon av alle de involverte aktører på byggeprosjektet.

 • Innhentelse av priser
 • Utførelse av arbeid
 • Sikkerhet på byggplassen
 • Fremdriftsplanlegging av byggefasene
 • Koordinasjon av arbeidet som blir utført
 • Kvalitetssikring
 • Kontroll av  byggprosess