Bygningsfysikk

Bygningsfysikk

KBOIngeniørtjenester

Bygningsfysikk er de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. Typiske bygningsfysiske problemstillinger er varmeisolering av bygninger, lufttetthet og fuktsikring mot vanndamp og fritt vann. Akustikk og brann er også fysiske prosesser som hører inn under bygningsfysikk, men disse fagene er vanligvis skilt ut som egne fag da de er forholdsvis kompliserte og omfattende. Hensikten med bygningsfysikk som fag er å øke kompetansen omkring de ulike fysiske prosessene i en bygning blant annet for å redusere risikoen for byggskader.

 

Bygningsfysikk rapporter

Alle bygg i Norge trenger bygningsfysikk rapport som ivaretar byggets energi behov og tap, hvilken materialer som velges for å få best energieffektivitet. Det ble innført i 1. juli 2010 og har som mål å øke interessen for energieffektivisering.