Detaljprosjektering 1:50

Detaljprosjektering 1:50

KBOArkitekttjenester, Ingeniørtjenester

Detaljprosjekteringen baserer seg ofte på et godkjent forprosjekt. I detaljprosjekteringen utarbeides grunnlaget for utførelse av prosjektet. Med forankring i forprosjektet skal entreprenør eller arkitekt (avhengig av entrepriseform) detaljere og ferdigstille tegninger og beskrivelse slik at bygget blir klart for produksjon.

I detaljprosjekteringen skal du legge grunnlaget for å få tilbud fra entreprenører for utførelsesentrepriser. Det er også viktig å lage en kontraktstrategi for konkurransene. Med basis i forprosjektet skal entreprenøren detaljere og ferdigstille tegninger og beskrivelser. De fleste dokumenter defineres ned på tresifret nivå i henhold til bygningsdelstabellen.

Resultater fra fasen

 • Entreprenør for utførelse er kontrahert.
 • Intensjonene fra forprosjektetet blir fulgt opp og ivaretatt i detaljeringen, for eksempel overordnede intensjoner som hjemlig preg og universell utforming.
 • Prosjektet «låses» til slutt for endringer. Når et fagområde er ferdig prosjektert kan det søkes om igangsettelsestillatelse for det enkelte fagområdet.
  Prosjektgruppen og prosjektleder planlegger anskaffelser for inventar, utstyr etc. i samarbeid med fremtidige brukere av bygget. Kommunen inngår drifts-, service- og vedlikeholdsavtaler.
 • I denne fasen detaljeres risikoområder (vanskelige detaljer og overganger i bygget) og fagene detaljerer sine området i prosjektet. Prosjektgruppen/ prosjektleder må da påse at dette ikke medfører endringer i prosjektet som henger sammen med andre viktige funksjoner og hensyn.
 • Entrepriseformen avgjør når entreprenøren kommer inn. Hvis prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise blir entreprenøren ofte kontrahert til detaljprosjekteringen basert på godkjent forprosjekt og en funksjonsbeskrivelse.
 • Prosjektgruppen og prosjektleder vurderer hvilken kontraktstrategi som skal benyttes i prosjektet.
 • Prosjektgruppen følger opp detaljer som kan bidra til et hjemlig preg, for eksempel valg av farger, materialer og møbler. Prosjektgruppen må også følge opp detaljer som har avgjørende betydning for at Husbankens krav til utforming oppfylles, for eksempel valg av toalettløsning.

Huskeliste

 • Etabler konkurransestrategi for prosjektet
 • Ta stilling til om alternative løsninger eller opsjoner skal etterspørres i konkurranse for entreprenør.
 • Planlegg anskaffelser av drifts-, vedlikeholds- og serviceavtaler.

Detaljering av risikoområder

Enkelte deler av et bygg eller anlegg er viktigere å detaljere enn andre, for eksempel vanskelige overganger mellom vegg og tak, eller parkeringsplasser med membraner. 

Hvis risikoområder ikke er godt detaljert og beskrevet i konkurransegrunnlaget, risikerer du problemer i byggeperioden. Du bør derfor i starten av detaljprosjektet avklare hvilke detaljer som skal fokuseres, og følge opp fremdriften på detaljeringen av dette særskilt.

Konkurransestrategi

Hvis det er en byggherrestyrt entreprise må du I detaljprosjektet begynne å vurdere hvilken konkurransestrategi du skal bruke i prosjektet. Her må du vurdere marked og sannsynligheten for å få tilbud opp mot ønsket om å ha et kontrollerbart antall kontrakter å følge opp i byggeperioden. Hvis prosjektet er en totalentreprise vil konkurransestrategien for gjennomføringsfasen også inkludere prosjektering. Enkelte byggherrer vedtar egne byggherrestrategier med et maksimalt antall kontrakter for byggeprosjekter.