Kapasitetsvurdering

Kapasitetsvurdering

KBOArkitekttjenester, Rådgivning

Vurdering av kapasitet ved bygg

Bygge på eksisterende kapasitet

 

Kapasitetsvurdering av tomt

Hva kan bygges på

Og hvor mye

 

Omregulering av tomt

 

Kapasitetsvurdering av bolig

Hva som kan bygges på av tilbygg, viderebygg og utnyttelse av areal. 

  • Muligheter for påbygg og tilbygg, ny etasje bygging, regulering av innkjøring, omregulering av tomt til andre formål.