KBO AS – Eiendomsutvikling
Hedmarksgata 15

0658 Oslo

Telefon: 23 89 84 37 – mail: post@kbo.as

KBO AS – Eiendomsutvikling
Hedmarksgata 15

0658 Oslo

Telefon: 23 89 84 37 – mail: post@kbo.as

 

Kontakt oss

KBO AS avd: arkitekter

Faglig leder: Sivilarkitekt MNAL Terje Solberg

tel dir. + 47 90 56 81 09

e-mail ts@kbo.as

Kontakt oss

KBO AS avd: byggentreprenør

Faglig leder: Ing. Nazmi Bitmez

tel dir. + 47 41 03 47 06

e-mail nb@kbo.as

Kontakt oss
Kontakt oss

KBO AS avd: Elektro/data

Faglig leder: Enver Bitmez

tel dir. + 47 90 15 39 87

e-mail eb@kbo.as