Nybygg av bolig

ABILDSØVEIEN 37 – NYBYGG ENEBOLIG. 2016

Nybygg      Nybygg Nybygg     NybyggNybyggNybygg

ABILDSØVEIEN 37 – NYBYGG ENEBOLIG. 2016

Arkitekt: KBO AS

Ansvarlig søker : KBO AS

Ansvarlig prosjekterende : KBO AS

Ansvarlig utføremde Entreprenør: KBO AS

————————————————————————————————————————————

HELLERUDVEIEN 1E – NYBYGG ENEBOLIG – 2017

Nybygg       Nybygg     Nybygg   Nybygg     Nybygg       Nybygg

HELLERUDVEIEN 1E – NYBYGG ENEBOLIG – 2017

Arkitekt: KBO AS

Ansvarlig søker : KBO AS

Ansvarlig prosjekterende : KBO AS

Ansvarlig utføremde Entreprenør: KBO AS


RØEDSHOLTET 9A – DRØBAKK NYBYGG ENEBOLIG – 2017

 

Nybygg Nybygg

RØEDSHOLTET 9A – DRØBAKK NYBYGG ENEBOLIG – 2017

Arkitekt: KBO AS

Ansvarlig søker : KBO AS

Ansvarlig prosjekterende : KBO AS