KBO AS består av 4 avdelinger og har tilsammen 22 ansatte. Avdelingene samarbeider på felles prosjekter, men avdelingene påtar seg også selvstendige oppdrag som underleverandører i entrepriser, eller som direkte oppdrag fra private og offentlige aktører.

Avdeling 1:  Arkitekter.

Faglig leder Sivilarkitekt MNAL Terje Solberg

 • Omreguleringsarbeider,
 • Ansvarlig søker for bygningstiltak TK2,
 • Ansvarlig prosjekterende arkitekur TK3,
 • Ansvarlig prosjekterende brannkonsept TK2,
 • Ansvarlig prosjekterende. bygningsfysikk TK2,
 • Ansvarlig prosjekterende lyd og vibrasjoner TK2

 

Avdeling 2:  Byggentreprenør.

Daglig leder Ingeniør Nazmi Bitmes

 • Ansvarlig utf. fuktsikring og tetthet TK2,                                                                      
 • Ansvarlig utf. membranarbeider TK2,
 • Ansvarlig utf. mur og betongarbeider TK2,
 • Ansvarlig utf. tømrerarbeider TK2,
 • Ansvarlig utf grunn og fundamentarbeider TK2:

 

Avdeling 3 . Elektro og Data innstallasjon

 • Ansvarlig prosjekterende nød og ledelys TK1
 • Ansvarlig utførende nød og ledelys TK2
 • Ansvarlig prosjekterende brannalarmanlegg TK1
 • Ansvarlig utførende brannvarslingsanlegg TK2