ombygging bedrifter

Når det er på tide med utvidelse av areal eller modernisering av bygg er KBO den perfekte partner som tilby en rask og effektiv, samt oversiktlig prosess, både i pris og fullførelse.

 

Ombygg av næringslokaler

Når det gjelder næringslokaler kan man ikke etablere hvilken som helst virksomhet uten å ha bruksendring til den bestemte virksomhet. For eksempel kontor lokaler som ønskes omgjort til forsamlingslokal, må det søkes om bruksendring og tillatelse plan og byggningsetalen.

Hver virksomhet har forskjellige krav og regler, og av den grunn bruksendrer man et næringslokale for å tilfredsstille de krav som stilles til hver enkelt formål.

 

Ombygg av restaurant

Ombyggning prosessen starter med ide, konseptutvikling, prosjektering og innhenting av tillatelser.

Etter rammetillatelse er innhentet og valg av utførende samarbeidspartnere i de forskjellige fag er kartlagt, søkes det om IG – Igangtilsettelse tillatelse. Når dette innvelges starter byggeprosessen og du som kunde for en fremdriftsplan for ferdigstillelse.

Spesielt for endring av eksisterende bygg som ikke har vært serveringslokal

Lokaler som ikke tidligere har vært et serveringslokal, må det søker om bruksendring fra næring til servering.

Når man utfører denne søknadsprosessen, søkes det samtidig rammetillatelse sammen med bruksendring søknaden.

 

TILLATELSER OG SØKNADSPROSESSEN PÅ OMBYGG

Når det søkes om bruksendring på lokaler er det ikke en selvfølge at det godkjennes til det formålet en ønsker.

Grunnlag kan være at lokalet ikke oppfyller de kriteriene som stilles i plan-og bygningsloven for det formålet. Avslag grunner kan være for eksempel:

  • Brann
  • Rømningsveier
  • Krav til tekniske installasjoner
  • Byggets lokasjon
  • Reguleringsplan for område

 

 

REFERANSER

 

Storgata 27 – Himkok – Hovedombygging 2015

  

Storgata 27 – Himkok – Hovedombygging 2015

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Terje Solberg

Ansvarlig søker : Sivilarkitekt MNAL Terje Solberg

Ansvarlig prosjekterende : Sivilarkitekt MNAL Terje Solberg

Ansvarlig utføremde Entreprenør: KBO AS / NP BYGG