SØR – GARDERMOEN

Omregulert til Næring, Overnatting, Servering, Parkering – 2005

Forfatter av reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse:      Sivilarkitekt MNAL Terje Solberg

____________________________________________________________________________________________

STOKKE SENTRUM

Omregulert til  Bolig, Næring, Servering, Parkering – 2005

Forfatter av reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse:     Sivilarkitekt MNAL Terje Solberg

_____________________________________________________________________________________________

SANDE MARINA

Omregulert til  båthotell – 2010

Forfatter av reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse:     Sivilarkitekt MNAL Terje Solberg

____________________________________________________________________________________________

GEILO HOTEL

Omregulering til apartmentshotell – leilighetshotel 2012

Forfatter av reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse:     Sivilarkitekt MNAL Terje Solberg