Søknad – Seksjonering

Søknad – Seksjonering

KBOSøknad

sekjonering søknad

Hva er en eierseksjon?

En eierseksjon er en eierandel i en bebygd eller planlagt seksjonert eiendom, hvor eier har enerett til å bruke en eller flere bruksenheter i eiendommen.

En eierseksjon kalles gjerne selveierleiligheter og sameier.

Eksempler på seksjonert eiendom er et boligbygg, et næringsbygg og en kombinasjon av disse, typisk eiendommer med butikklokaler på gateplan og boliger i etasjene over. Også fritidsboliger kan seksjoneres.

En seksjon kan også inneholde flere boliger definert som en samleseksjon bolig. Det er ikke uvanlig at en slik samleseksjon eies av og huser et borettslag. Borettslaget blir da seksjonseier i et eierseksjonssameie.