Skisseprosjekter

Skisseprosjekter

KBOArkitekttjenester

Arkitekt-rad

Første beregning og tegninger for realisering av prosjekt, dette er grunnlaget for design og arkitektur i prosjektet.