Søknad – Arbeidstilsynets samtykke

Søknad – Arbeidstilsynets samtykke

KBOSøknad

En arbeidsgiver eller huseier som vil sette opp en ny bygning eller utføre arbeid på et bygg, er å regne som byggherre. I alle tilfeller hvor tiltaket gjelder fremtidige eller eksisterende arbeidsplasser, skal skjemaet «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke» fylles ut. Hensikten er å unngå problemer senere, ved å ta hensyn til ulike arbeidsmiljøfaktorer på et tidlig stadium.
Skjemaet skal sendes til Arbeidstilsynets kontor i ditt distrikt.