1.65K visningerSøknader
0 Comments

Hva er ansvarlig søker?

byttet status til synlig

Ansvarlig søker er den personen som er ansvarlig for et prosjekt

Det er en person eller firma som er juridisk og økonomisk ansvarlig for et prosjekt. For eksempel en arkitekt som tegner et prosjekt og søker om tillatelser, er både juridisk og økonomisk ansvarlig for prosjektet han tegner, hvis det viser seg at det har blitt gjort en feil som fører til økonomisk tap relatert til prosjektet. 

Answered question