1.63K visninger
0 Comments

Hva er tiltaksklasse?

byttet status til synlig

Oppgaver knyttet til tiltak skal inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 innenfor ett eller flere fagområder basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.

byttet status til synlig
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.