1.63K visninger
0 Comments
byttet status til synlig

Utbygning av basseng er søknadspliktig og må sendes søknad inn til plan og bygningsetaten i den aktuelle kommunen.

Dette sendes vanligvis inn av en arkitekt som er blir prosjekt ansvarlig. Selv om prosessen er ganske sofistikert er det fullt mulig å gjøre dette selv, hvis du klarer å oppfylle alle kriterier som plan- og bygningsetaten pålegger deg i en slik byggesak.

Søknaden må inneholde uttalelse fra Vann og avløpsetaten, som sjekker om det finnes kapasitet for vann og avløp, rensing av anlegg og kapasistetsvurdering.

Det skal også legges ved prosjektering som inneholder tegninger av anlegget, bassengs størrelse og kapasitet.

Når uttalelsen VAV er fremlagt, og søknaden er komplett, sendes det ut en nabovarsel for tiltaket og alle berørte naboer har 14 dagers frist til å komme med innsigelser.  Dersom det kommer innsigelser, skal arkitekt eller tiltakshaver besvare disse. Dette legges også ved søknaden.

Denne måog Det må søkes om tillatelse

Answered question