1.53K visningerSpørsmål

Kan jeg gjøre innvendig rivningsarbeid uten tillatelse?

byttet status til synlig

Nei, med unntak av små rivningsarbeid som ikke fremkommer farlig avfall eller  giftige stoffer og det ikke er nødvendig med saneringsrapport. Kort fortalt skal ikke rivningen foretas hvis man er usikker på hva avfallet inneholder.

Dersom du er usikker bør du kontakte et selskap som utfører saneringsrapport. 

Saneringsrapporten kartlegger om det er farlig avfall eller ikke.

Farlig avfall som krever ekstra forsiktighet og må håndteres av fagfolk med riktig kompetanse:

  • Asbest
  • Olje
  • Forurenset grunn
  • Sopp
  • Kjemikaler
byttet status til synlig
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.