Tomtevurdering

KBOArkitekttjenester, Rådgivning

Reguleringsbestemmelser Kapasitetsvurdering av tomt Vurdering av hva som kan bygges Hvor mye som kan bygges på tomten Hvor høyt det kan bygges på tomtet En tomtevurdering går ut på å vurdere hva og hvor mye som kan bygges på en bestemt tomt, i henhold til reguleringsbestemmelsene for det aktulle området. Det er oftest artiktekter som hjelper til med rådgivning og