Detaljprosjektering 1:50

KBOArkitekttjenester, Ingeniørtjenester

Detaljprosjekteringen baserer seg ofte på et godkjent forprosjekt. I detaljprosjekteringen utarbeides grunnlaget for utførelse av prosjektet. Med forankring i forprosjektet skal entreprenør eller arkitekt (avhengig av entrepriseform) detaljere og ferdigstille tegninger og beskrivelse slik at bygget blir klart for produksjon. I detaljprosjekteringen skal du legge grunnlaget for å få tilbud fra entreprenører for utførelsesentrepriser. Det er også viktig å lage

Prosjektering av byggesak

KBOArkitekttjenester

Byggesaksframgang og hvordan prosessen foregår ved alle søknadspliktige byggeprosjekter. Prosjektering kan betegnes som en helhetlig søknadsprosess og gang av en byggesak.   Dette kan foregå for eksempel slik: Finne tomt Kapasitet vurdere tomten Hvor høyt det kan bygges Hvor mye kan bygges Hva som kan bygges på tomten Sjekke reguleringsbestemmelser for hver enkelt kommune Restriksjoner  Begynne planleggingsprosessen Finne arkitekt med

Tomtevurdering

KBOArkitekttjenester, Rådgivning

Reguleringsbestemmelser Kapasitetsvurdering av tomt Vurdering av hva som kan bygges Hvor mye som kan bygges på tomten Hvor høyt det kan bygges på tomtet En tomtevurdering går ut på å vurdere hva og hvor mye som kan bygges på en bestemt tomt, i henhold til reguleringsbestemmelsene for det aktulle området. Det er oftest artiktekter som hjelper til med rådgivning og

Kapasitetsvurdering

KBOArkitekttjenester, Rådgivning

Vurdering av kapasitet ved bygg

Bygge på eksisterende kapasitet   Kapasitetsvurdering av tomt Hva kan bygges på Og hvor mye   Omregulering av tomt   Kapasitetsvurdering av bolig Hva som kan bygges på av tilbygg, viderebygg og utnyttelse av areal.  Muligheter for påbygg og tilbygg, ny etasje bygging, regulering av innkjøring, omregulering av tomt til andre formål.