Brannstrategi

KBOIngeniørtjenester

Lage brannplan

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.   Brannprosjektere bygget iht. norsk standard tek17, der det tas hensyn til brannstrategi og brannsikring av bygget. Loven har som mål å forebygge brann og øke brannsikkerheten i bygget. Det lages brannrapporter som viser rømningsveier, kapasitet av rømningsplan, material og produktegenskaper ved brann. Hvilken slokningsmetode som

Detaljprosjektering 1:50

KBOArkitekttjenester, Ingeniørtjenester

Detaljprosjekteringen baserer seg ofte på et godkjent forprosjekt. I detaljprosjekteringen utarbeides grunnlaget for utførelse av prosjektet. Med forankring i forprosjektet skal entreprenør eller arkitekt (avhengig av entrepriseform) detaljere og ferdigstille tegninger og beskrivelse slik at bygget blir klart for produksjon. I detaljprosjekteringen skal du legge grunnlaget for å få tilbud fra entreprenører for utførelsesentrepriser. Det er også viktig å lage

Bygningsfysikk

KBOIngeniørtjenester

Bygningsfysikk er de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. Typiske bygningsfysiske problemstillinger er varmeisolering av bygninger, lufttetthet og fuktsikring mot vanndamp og fritt vann. Akustikk og brann er også fysiske prosesser som hører inn under bygningsfysikk, men disse fagene er vanligvis skilt ut som egne fag da de er forholdsvis kompliserte og omfattende. Hensikten med

Overflatevann håndtering

KBOIngeniørtjenester

Overflatevann i bebygde strøk fanges vanligvis opp av spesielle brønner for overflatevann i byer, og ledes videre via ledninger. Dette skjer selv om åpen ledning av vann til ulike steder blir mer og mer vanlig i lag med bedre tilbud for offentlige vanntjenester. Ettersom overflatevannet frakter forurensninger er det med på å påvirke miljøet. I motsetning til avløpsvann som renses