Tomtevurdering

KBOArkitekttjenester, Rådgivning

Reguleringsbestemmelser Kapasitetsvurdering av tomt Vurdering av hva som kan bygges Hvor mye som kan bygges på tomten Hvor høyt det kan bygges på tomtet En tomtevurdering går ut på å vurdere hva og hvor mye som kan bygges på en bestemt tomt, i henhold til reguleringsbestemmelsene for det aktulle området. Det er oftest artiktekter som hjelper til med rådgivning og

Kapasitetsvurdering

KBOArkitekttjenester, Rådgivning

Vurdering av kapasitet ved bygg

Bygge på eksisterende kapasitet   Kapasitetsvurdering av tomt Hva kan bygges på Og hvor mye   Omregulering av tomt   Kapasitetsvurdering av bolig Hva som kan bygges på av tilbygg, viderebygg og utnyttelse av areal.  Muligheter for påbygg og tilbygg, ny etasje bygging, regulering av innkjøring, omregulering av tomt til andre formål.