Søknad – Seksjonering

KBOSøknad

sekjonering søknad

Hva er en eierseksjon? En eierseksjon er en eierandel i en bebygd eller planlagt seksjonert eiendom, hvor eier har enerett til å bruke en eller flere bruksenheter i eiendommen. En eierseksjon kalles gjerne selveierleiligheter og sameier. Eksempler på seksjonert eiendom er et boligbygg, et næringsbygg og en kombinasjon av disse, typisk eiendommer med butikklokaler på gateplan og boliger i etasjene

Søknad – Arbeidstilsynets samtykke

KBOSøknad

En arbeidsgiver eller huseier som vil sette opp en ny bygning eller utføre arbeid på et bygg, er å regne som byggherre. I alle tilfeller hvor tiltaket gjelder fremtidige eller eksisterende arbeidsplasser, skal skjemaet «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke» fylles ut. Hensikten er å unngå problemer senere, ved å ta hensyn til ulike arbeidsmiljøfaktorer på et tidlig stadium.Skjemaet skal sendes til