Tomtevurdering

Tomtevurdering

KBOArkitekttjenester, Rådgivning

Reguleringsbestemmelser

  • Kapasitetsvurdering av tomt
  • Vurdering av hva som kan bygges
  • Hvor mye som kan bygges på tomten
  • Hvor høyt det kan bygges på tomtet

En tomtevurdering går ut på å vurdere hva og hvor mye som kan bygges på en bestemt tomt, i henhold til reguleringsbestemmelsene for det aktulle området.

Det er oftest artiktekter som hjelper til med rådgivning og vurdering av tomter.